Ventilationsrens

ventilations rensEt ventilationsanlæg er opbygget ud fra nøjagtige beregninger omkring luftmængde og luftstrøm, så hvert brugsrum får det luftskifte, der passer bedst muligt til den beregnede brug.

Den friske luft filtreres før den kommer ind i anlægget og den møder aldrig den tilsmudsede udblæsningsluft, da luften passerer en veksler for bedst mulige energioptimering.

Men sådan ventileres alle rum ikke – ofte er der også en blanding af naturlig ventilation og udsugning i bygningen.

Hvor går det galt med ventilationen?

Når ventilationsanlægget har fungeret i 20 år, er der suget så meget snavs ind i udsugningskanalerne og ventilerne, at der slet ikke kan suges den nødvendige luftmængde ud af lokalerne længere.

Det betyder at brugerne ikke får nok frisk luft og det er særligt et problem, der skaber meget dårligt indeklima. For meget CO2 i lokalerne medfører træthed og koncentrationsbesvær, mulighed for hovedpine pg allergi.

I lokaler med udsugning og naturlig friskluft ventilation, er problemerne særligt udtalte f.eks på skoler og i ældre offentlige bygninger.

Kun udsugning er endnu værre

I bygninger, hvor der kun er udsugning fra f.eks. bad og køkken (boligblokke) vil de tilstoppede ventiler og kanaler betyde minimal udsugning og stor risiko for fugtskader i bygningerne.

En del boligforeninger er begyndt at rense udsugningsventilerne, men det er slet ikke nok.

Kanalstrækningerne bør også renses – de er fyldt med snavs og særligt de steder hvor beboerne tilslutter egne tørretumblere til aftrækskanalerne.

I mange tilfælde vil de nederste lejligheder slet ikke blive ventileret.

Private ventilationsanlæg og rens

I private boliger udsættes ventilationsanlæggene for langt mindre belastning og derfor vil det sjældent være store klumper snavs man finder i udsugningskanalerne. Nej her er det ofte nikotin fra mange års rygning tidligt i husets levetid, før det blev moderne at kvitte smøgerne.

Det kan give en tung ubehagelig lugt i boligen – særligt hvis anlægget slukkes.

Rens vil her være anderledes og kræve metoder med vand, hvor boligblokke ofte kan renses med trykluft.

Hygiejne

I lokaler med fødevareproduktion er et rent ventilationsanlæg særligt vigtigt da det kan forurene produktionen.

Indblæsningsposerne er ofte helt sorte af snavs indvendigt med svampevækst og andet spændende.

Her bør indblæsningskanaler desinficeres jævnligt og indblæsningsposerne renses.

Udsugningen bør ligeledes rengøres med hedtvandsrenser og desinfictionsmidler.

No votes yet.
Please wait...