Sådan fungerer aktiesparekontoen

aktiediagramOvervejer du at investere i aktier? Eller måske er du allerede i gang? Når du investerer som privatperson, har du mulighed for at oprette en såkaldt aktiesparekonto. Denne type konto har en klar fordel, men også nogle ulemper tilknyttet til sig.

Er du i tvivl om, hvorvidt du bør oprette en aktiesparekonto til dine investeringer eller ej, kan du læse med her, hvor vi ser nærmere på, hvordan aktiesparekontoen fungerer.

Skattebesparelse på aktieafkast

Overordnet set er formålet med aktiesparekontoen at give indehaveren en skattebesparelse på fortjeneste ved investering i akter. Hvis du har opnået et aktieafkast i 2020, vil du blive beskattet således uden en aktiesparekonto:

  • Afkast op til 55.300 kr. beskattes med 27%
  • Afkast over 55.300 kr. beskattes med 42%

Har du f.eks. tjent 75.000 kr. på aktier i 2020, vil du skulle betale 27% i skat af de første 55.300 kr., og 42% i skat af de resterende 19.700 kr.

Når du investerer via en aktiesparekonto, sænkes beskatningen i stedet til 17%. Tjener du f.eks. igen 75.000 kr. på dine aktieinvesteringer, vil du dermed kun skulle betale 17% af 75.000 kr. i skat.

Loft på aktiesparekontoen

Det lyder jo umiddelbart meget godt. Der er dog nogle ulemper forbundet med aktiesparekontoen, der gør den mindre attraktiv, end den umiddelbart lyder. Den første ulempe er, at der er et loft på, hvor meget du må indbetale til aktiesparekontoen. I skrivende stund i 2020 er loftet 100.000 kr.

Hvis vi antager, at du investerer 100.000 kr. via aktiesparekontoen og opnår et afkast, der svarer til markedsgennemsnittet på 7%, vil du dermed skulle betale 17% af fortjenesten på 7.000 kr. imod 27% uden aktiesparekontoen. Det svarer til, at du sparer beskedne 700 kr. årligt, hvis du har indbetalt op til loftet, og samtidig opnår et afkast, der svarer til markedsgennemsnittet.

Lagbeskatning og begrænsninger

Derudover skal du også være opmærksom på, at aktiesparekontoen er lagerbeskattet. Det betyder, at du skal betale skat ved årsskiftet, hvis dine aktier er steget i værdi – også, selvom du ikke har realiseret fortjenesten. Du kan dermed blive nødt til enten at sælge nogle af dine aktier for at kunne imødekomme lagerbeskatningen, eller alternativt betale skatten med likvider fra din øvrige privatøkonomi.

Endelig skal det også nævnes, at du ikke kan investere i hvad som helst. Aktiesparekontoen er forbeholdt aktieinvesteringer, og du kan derfor ikke investere i andre finansielle produkter som f.eks. futures. Er du interesseret i investering i futures, så lær mere om denne type investering, og foretag den via en almindelig traderkonto.

Aktiesparekonto eller ej?

Om du vælger at investere fra en aktiesparekonto eller ej er helt op til dig selv. Nu kender du fordele og ulemper ved denne type konto, og kan selv træffe beslutning om, hvordan du tilrettelægger dine investeringer.

No votes yet.
Please wait...