Sådan bliver du tømrer

Bliv tømrer hvordanØnsker du at uddanne dig som tømrer? Så kan du læse her, hvad det kræver både fysisk og bogligt, hvordan uddannelsen foregår, hvad du kan komme til at arbejde med og, hvad du kan uddanne dig videre til på baggrund af uddannelsen.

Fysiske krav som tømrerlærling

For at arbejde som tømrer skal du have en god fysik, da det er et aktivt arbejde, som kræver, at du kan løfte og bevæge dig frit. Du skal også kunne lide at arbejde udendørs, da meget tømrerarbejde foregår i det fri. En anden ting du skal tænke på er, at du ikke må lide af højdeskræk og generel svimmelhed, da en del af arbejdet kan foregå i højden for eksempel på stillads.

Boglige krav og uddannelsens forløb

For at kunne komme ind på tømreruddannelsen skal du have en bestået afgangseksamen fra folkeskolen, og skal mindst have opnået karakteren 02 i matematik og dansk. Selve uddannelsen er tilrettelagt som en vekseluddannelse. Det vil sige, at du skifter imellem at være på skole og i virksomhedspraktik hos et tømrer- eller entreprenørfirma. Tømreruddannelsens varighed er 3 år og mellem 5-10 mdr. Længden varierer alt efter, hvilke forudsætninger du har, når du påbegynder uddannelsen. Ud af de 3 år og 5-10 mdr. er du omkring 45 uger på skolen.

To måder at begynde uddannelsen på

Hvis du gerne vil være tømrer, har du to forskellige muligheder for at starte. Den ene er, at du finder en virksomhed, der ønsker at tage dig i lære. Virksomheden vil så sammen med dig udfærdige en uddannelsesaftale, og du vil starte i en kort praktikperiode i virksomheden. Herefter påbegynder du uddannelsen på skolen. Den anden mulighed er, at du starter på uddannelsen uden praktikplads. Det vil sige, at du starter på skolen og skal søge praktikplads sideløbende, så du har en, når praktikforløbet går i gang efter grundforløbet.
Et godt eksempel på en stor virksomhed, der tager mange lærlinge ind om året, er entreprenørfirmaet NHH på Sjælland

Hvad laver en tømrer?

En tømrer bliver ofte ansat i en tømrer- eller snedkervirksomhed eller hos en entreprenør indenfor byggesektoren. Du kommer til at arbejde med både nybygning og ombygning samt renovering af gamle bygninger. For eksempel arbejder tømrere med at lægge gulv, sætte lofter, spær og tagplader op, opstille træskillevægge og sætte døre og vinduer i. Derudover kan du arbejde med forskallingsarbejde, hvilket vil sige, at du skal lave de forme, som benyttes til betonstøbning i forbindelse med bygning af havne og broer. Der er også noget, der hedder en alutømrer. De arbejder med bærende konstruktioner og vinduer, tage og aluminiumsinddækninger. De opstiller ligeledes skillerum og døre på aluminiumskonstruktioner.

Jobmuligheder

Når du har afsluttet tømreruddannelsen, ligger der mange muligheder åbne for dig. Du kan søge et job i en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet, hvor danske håndværkere er velsete på grund af deres dygtighed. Du kan også blive selvstændig og starte dit eget firma. Du har også mulighed for at videreuddanne dig. Det kan være i form af en akademiuddannelse, som giver dig adgang til job som mellemleder i en større virksomhed. Eller du kan læse videre til enten byggetekniker, som er en 2-årig uddannelse, eller til bygningskonstruktør, som er en uddannelse, der tager 3 ½ år. Du kan også søge ind på en længerevarende uddannelse som enten arkitekt eller ingeniør. Der er mange både arkitekter og ingeniører, der er begyndt med en håndværkeruddannelse.

Rating: 4.0/5. From 11 votes.
Please wait...