Personskadeerstatning – Hvordan?

Hver gang der opstår en personskade er der mulighed for at du kan få udbetalt personskadeerstatning, men afhængigt hvilken personskade der er tale om og hvor og hvordan denne personskade er sket, vil der være tale om forskellige regler og forskellige erstatningsmuligheder.

Erstatningsansvarsloven for personskader

Ifølge erstatningsansvarsloven for personskader, kan der udbetales erstatning for personskader som resulterer i tab af arbejdsfortjeneste, ved tab af erhvervsevne og for helbredsudgifter, både de fremtidige helbredsudgifter og de helbredsudgifter som allerede er blevet afholdt.

Hvis der er tale om en personskade som resulterer i tabt arbejdsevne, så kan man som regel se frem til en erstatning som vil blive udbetalt som en engangsbeløb som vil være skattefri så længe tabt arbejdsevne er under 50%. Hvis den tabte arbejdsevne er over 50%, så vil erstatningen blive udbetalt som løbende ydelser, men disse vil være skattepligtige. Hvis ens personskade resulterer i tabt arbejdsevne over 50% kan man bede om at det beløb som svarer til de 50% udbetales som skattefri engangsbeløb, mens resten af beløbet udbetales som løbende ydelse af hvilken man så skal betale skat. Beløbet som skal udbetales som erstatning for personskade som resulterer i tabt arbejdsevne kan relativt nemt beregnes for en person som er lønmodtager. Beløbet beregnes på baggrund af forrige års lønindtægt. Denne lønindtægt skal ganges med 10 hvorefter dette resultat skal ganges op med det procentvise tab af arbejdsevnen. Man skal huske at alle de personale goder skal tages med i regnestykket. Personalegoder såsom fri bil, fri internet, fri telefon, avis abonnement osv. skal også regnes med når erstatning ved personskade skal beregnes. Der er fastlagt et maksimums beløb som kan blive udbetalt som erstatning for personskade som resulterer i tabt arbejdsevne og denne er 8.584.000 kr.(2015)

Dertil kan der være tale om erstatning i form af tabt arbejdsfortjeneste. Tabt arbejdsfortjeneste er relativt nem at beregne og gøre op, så længe man er en lønmodtager. Tabt arbejdsfortjeneste beregnes ved at beregne hvor meget personen vil kunne tjene mens vedkommende er fraværende fra arbejde. Fra dette beløb fratrækkes dagpenge, eventuelle forsikringsydelser og det beløb som personen har modtaget i sygeløn. Det beløb som er tilbage er erstatningen for personskade ved tabt arbejdsfortjeneste.

Alder spiller en rolle ved erstatning for personskader

Hvis du er en alderspensionist skal du ikke regne med at du kan få erstatning for personskade som resulterer i tabt arbejdsevne. Hvis du derimod er på førtidspension og samtidigt passer hjem og hus for f.eks. ægtefællen kan du få erstatning for personskade som samtidigt resulterer i tabt arbejdsevne. Erstatning for personskade justeres alt efter hvor gammel personen har været da personskaden som resulterede i en tab af erhvervsevnen indtraf. Erstatningen bliver justeret ned med 1% for hvert år som personen var ældre end 29 år da personen kom til skade. Hvis personen er ældre end 54 år bliver erstatningen yderligere justeret ned med 2%, for hvert år at personen er ældre end 55 år. Dette betyder at den totale justering er på 3% for hvert år at vedkommende er ældre end 55 år.

Erstatning ved varig mén

Hvis du pådrager en personskade som resulterer i varig mén har du også krav på erstatning. Erstatnings proces ved personskader som resulterer i varig mén kan tage længere tid end almindelige personskader. Dette skyldes det faktum at der er tale om varig mén. For at fastslå om der i virkeligheden er tale om varig mén skal man vente i 3 måneder og ofte længere og helt op til 12 måneder før en beslutning kan træffes om der er tale om varigt mén. Derfor er det meget vigtigt at konsultere lægen straks efter at skaden har fundet sted. Det er lægernes erklæring og dokumentationen fra behandling som vil blive brugt for at finde ud af om der er tale om en personskade med varig mén som kan give en erstatning.

Hvor stor erstatning for personskade so resulterer i varig mén skal udbetales, fastsættes ved hjælp af en mén-tabel. Den mindste mén som giver berettigelse til udbetaling af erstatning er fastsat til 5%. Den højeste procent af varig mén er sat til 100%. Erstatning for personskade som resulterer i varig men udbetales som en engangsbeløb, som ikke er skattepligtig. Også her spiller alderen en rolle. For hvert år at personen har været over 39 år gammel nedsættes men graden med 1%. Arbejdsskadestyrelsen som står for fastgørelsen af mén graden har udarbejdet en mén tabel som viser hvor meget man kan forvente i erstatning ved de typiske personskader. Det skal dog siges at de personskader og de mén grader som er vist på arbejdsskadestyrelsens hjemmeside er vejledende og at hver enkelt personskade bliver evalueret individuelt. Det er på grund af denne individuelle vurdering at varig mén sagtens kan vurderes til at være en skæv procent sats, som for eksempel 13%. Dette sker tit og ofte når der er tale om et uheld som har resulteret i flere skader på flere forskellige kropsdele.

Den beregning forsikringsselskabet i første omgang laver, skal ikke altid tages for det endelige beløb, Hyrer du en dygtig erstatningsadvokat vil du i mange tilfælge kunne opnå et højere erstatningsbeløb, hvilket kun kan anbefales.

 

No votes yet.
Please wait...