PCB og miljøscreening

PBC og miljøscreeningEfter 1/1-2013 er det bygherrens ansvar at identificere og anmelde PCB til kommunen i forbindelse med renoverings- og nedrivningsprojekter. PCB er på listen over verdens 10 farligste stoffer og har endda været anvendt til mordforsøg, hvilket siger lidt om, hvor farligt det er. Derfor er det meget vigtigt, at PCB bortskaffes på en forsvarlig måde.

Miljøscreening

Når en bygning skal rives ned eller renoveres, har bygherren ansvaret for, at affald, der kan kategoriseres som farligt, bliver både identificeret og meldt til kommunen. Det gøres via en miljøscreening, hvor man tager stikprøver af de bygningsdele og materialer, som er en del af byggeprojektet. Det er gennem denne screening, at PCB og andre miljøskadelige stoffer identificeres. Læs mere på Dansk Miljøkontrol her

Hvornår skal der screenes?

Påbuddet om miljøscreening gælder i flere forskellige tilfælde. For eksempel:

  • Når en bygning eller et hus er bygget eller renoveret mellem 1950 og 1977
  • Når renoveringen gælder mere end 10 m2 af et hus eller en bygning
  • Når nedbrydningen eller renoveringen producerer over et ton affald
  • Påbuddet er også gældende, hvis der udskiftes termoruder, der er produceret i sammen periode (1950 til 1977).

PCB’en kræver store sikkerhedsforanstaltninger

Når en miljøscreening påviser, at en bygning indeholder det farlige PCB, er det bygherrens opgave at udarbejde en kortlægning af PCB-forekomsten samt advisere kommunen om dette. Kortlægningen af PCB’en kan med fordel overdrages til fagmænd. Det kan for eksempel være en nedrivningsvirksomhed eller en entreprenør. Det kræver store sikkerhedsforanstaltninger samt helt særlige værnemidler at fjerne PCB. De fagmænd, der står for arbejdet, er iklædt gastætte dragter, der både har kul- og støvfiltre. I tillæg skifter de gummihandsker hver time da PCB’en ellers vil trænge igennem handskerne. Det er derfor meget vigtigt, at det er fagfolk, der står for arbejdet. Opdager arbejdstilsynet at håndteringen ikke foregår korrekt, udsteder de et strakspåbud og stopper arbejdet, indtil forholdene er bragt i orden.

Kør aldrig med PCB selv

Hvis byggeaffald indeholder 0,1 mg til 50 mg PCB per kg, skal miljøafdelingen i kommunen kontaktes. Her skal man forhøre sig om korrekt bortskaffelse. Indeholder byggeaffaldet over 50 mg PCB per kg skal affaldet fragtes til Kommunekemi. Det er kun transportører, der er godkendt til at fragte farligt vejgods, der må transportere affald, der indeholder PCB til Kommunekemi.

Hvis man selv river ned og renoverer

Hvis man selv vil udskifte sit køkken fra 70’erne eller vil rive sin gamle carport ned, er der i også mange forholdsregler, man skal tage. Der er regler, der skal overholdes, og som man derfor bliver nødt til at sætte sig grundigt ind i før arbejdet påbegyndes. Det er måske ikke lige noget, man tænker over – det er jo bare et køkken, der skal skiftes – men pga. af de farlige stoffer, der kan være i materialerne, er det ikke noget, man bør tage let på. Det er en god ide at få en vurdering fra en fagmand, inden man går i gang.

Flere farlige stoffer er i fokus

Det er ikke kun PCB og asbest, der er på listen over stoffer, der skal have særlig bevågenhed. Indenfor de sidste år er man også begyndt at fokusere på maling, der kan indeholde tungmetaller. Det drejer sig især om kviksølv, zink og bly. Når det drejer sig om håndtering af miljøfarlige stoffer er det vigtigt, at fagfolkene har viden om, hvad de har med at gøre. Derfor sendes både tømrere og murere på kurser i håndtering af miljøskadelige materialer og stoffer. Ud over selve håndteringen af materialerne skal de også vide noget om, hvordan arbejdsmiljøet skal indrettes, når der er sundheds- og miljøskadelige stoffer indblandet. Det kan for eksempel være, at arbejdspladsen skal indrettes på en særlig måde og, at afskærmning er nødvendig.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...