Oprettelse og stiftelse af forening – Hvordan?

En fritids -eller sportsforening kan frit oprettes i Danmark, hvor der er foreningsfrihed og alle kan oprette en forening, hvis få elementærer krav følges.

En forening skal have en formål og den skal som udgangspunkt være åben for optagelse af nye medlemmer – der kan dog stilles særlige krav til nye medlemmer i vedtægterne f.eks. minimumsalder 20 år etc.

Foreningen skal være med formål at tilgodese medlemmernes fælles interesser f.eks. at spille håndbold, kunstmalere, fløjte på panfløjte eller noget helt andet.

Dannelsen af foreningen – Lovkrav

oprettelse af forening - hvordanNår i danner foreningen, er det meget vigtigt, at I dokumenterer det. Det kan være med et referat fra den stiftende generalforsamling – Der skal være mindst to medlemmer af foreningen tilstede, når foreningen dannes.

Her skal foreningens formål beskrives og reglerne for driften af foreningen nedfældes.

Det vil her være en kæmpe fordel at lave en samlet oversigt over regler i foreningen som en vedtægtsoversigt.

Hvad skal vedtægterne indeholde?

Der skal stå hvad foreningens formåler og hvem der er i bestyrelsen.

Til bestyrelse skal der vælges en formand, en kasserer og mindst et almindeligt bestyrelsesmedlem, de fleste vælger at have en bestyrelse på 5, så der med et ulige antal altid kan opnås flertal eller det omvendte i en afstemning.

Der skal ligeledes være beskrevet hvordan medlemmerne skal betale kontingent og hvor meget.

Herudover kan der tilføjes alt muligt, der er fordelagtigt for netop jeres forening, så den er lettere at bestyrer.

I bestemmer slev hvor mange vedtægter / punkter der er i vedtægtsoversigten.

Sidste punkt i vedtægterne, skal være en beskrivelse af, hvordan foreningen kan opløses f.eks. ved flertal under en ekstraordinær generalforsamling.

Vedtægterne er reglerne for hvordan foreningen skal bestyres og den bliver et vigtigt redskab for bestyrelsen, hvis der er noget de er i tvivl om eller ved tvister.

Skal foreningen have et CVR?

Som udgangspunkt skal en helt almindelig fritids / sportsforening ikke have en CVR.

Men kommer foreningen til at aflønne ansatte f.eks. en grill i en sportsklub -eller kører erhvervsdrift f.eks. udlejning af sportshal, lokaler, ja så skal foreningen registreres med et CVR.

Alle foreninger kan registrerer sig med CVR, men det er ikke alle der er tvunget til det.

Ønsker I som forening at modtage offentlig støtte f.eks. tipsmidler, ja så skal I også have et CVR.

Regnskabspligt for foreninger?

En forening er som udgangspunkt ikke forpligtet til at lave et regnskab, der lever op til regnskabsloven som f.eks. en virksomhed.

Der skal laves et simpelt regnskab, der logisk viser indtægter og udgifter.

Er foreningen CVR registreret, er den underlagt at skulle følge regnskabsl,oven og så skal der både laves resultatopgørelse og balance.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...