Spar med nyt Gasfyr

Gasfyr diagramHer kan du læse nærmere om udskiftning af dit gamle oliefyr til et nyt moderne energirigtigt Gasfyr.
Du kan også læse om mulighederne for Energitilskud.

OBS:
I dag (2022) er gaspriserne stykket fuldstændigt af og et Gasfyr er derfor slet ikke interessant, hvis I ønsker en stabil økonomi på opvarmningsfeltet.

Langt de fleste skifter væk fra gasfyret til fjernvarme og kan de ikek få fjernvarme, så er det enten en luft til vand varmepumpe eller en luft til luft i kombination med f.eks. brændeovn.

I mange år har det været populært at have oliefyr som opvarmning af ens bolig, men det er ikke nogen særlig hensigtsmæssig løsning, hvis man tænker på miljøet. Der kan være mange penge at spare, hvis du i stedet skifter dit gamle oliefyr ud med et nyt naturgasfyr. Det er ikke blot billigere men også samtidig bedre for miljøet.
Besparelsen afhænger naturligvis af nogle forskellige parametre såsom dit hus størrelse, isolerings-evnen af huset samt antallet af beboere, som bor i huset. Men generelt forholder det sig sådan, at der er mange penge at hente, hvis du skifter fra olie- til gasfyr. Der kan være tale om beløb på helt op til 10.000 – 15.000 kr. (min 10% af gasregningen og 15% af elregningen fra fyrets nuværende forbrug – ved skift fra ikke kondenserende gammelt gasfyr til nyt)

Undersøg reglementet først

Det lyder som en meget attraktiv løsning, og alle vil da være interesseret i at spare i omegnen af en lille rejse hvert år. Men du skal først være opmærksom på reglerne for gas- og oliefyr, for du kan ikke blot gå ud og købe et nyt naturgasfyr, hvis ikke der er lagt naturgasledninger ud nær din bolig. Det er ofte ved mindre befolket områder, at ledningerne ikke er lagt. Og fra den 1. januar, 2013 blev det forbudt at installere olie- og gasfyr i nye huse, og derfor kan det være, at dette ikke er ak-tuelt for dig. Der er dog undtagelser, som gælder for især naturgasfyr, hvis din kommunes kommu-nalbestyrelse har vedtaget, at individuel naturgas skal være en mulighed for alle boliger i kommu-nen, hvorved du så kan få dispensation, også ved et nyt hus. Du bør derfor tage kontakt til din kommune, hvis du er i tvivl om reglerne for din bopæl, og om hvorvidt der allerede ligger naturgas-ledninger tæt ved din bolig eller ej.

Gasfyr priser – Hvor meget koster et nyt gasfyr?

10.000 – 15.000 kr. vil helt sikkert være en god besparelse for mange husejere hvert år, men hvad koster det så at udskifte dit gamle oliefyr med et gasfyr? Normalvis ligger prisen et sted mellem 35.000 og 50.000 kr. for at få dit gamle oliefyr afmonteret og fjernet samt installeret et nyt naturgasfyr. Prisen kan dog variere lidt alt efter størrelse af fyret samt typen af fyret. Der findes mange forskellige naturgasfyr, og ofte er prisen højere for de mere avancerede og energirigtige.
Hvis ikke du kender så meget til de forskellige typer af naturgasfyr, så kan du søge efter forskellige produkter på Dansk Gasteknisk Centers hjemmeside.

Prisen kan også variere alt efter, hvor svært det er at få dit nye naturgasfyr installeret. Er det besværligt at etablere ting som aftrækskanalen fra fyret og ud til det fri, så kan installationsprisen godt være højere. Ofte er det billigt, hvis du har en gammel skorsten i boligen, som kan benyttes, mens det er dyrere, hvis der skal laves et nyt aftræksrør for boligen.
Bemærk at du aldrig bør få installeret et vandret aftræksrør som kanal. Selvom denne løsning ofte er billigere, så er det usundt for dig som beboer at indånde den luft bestående af kultilte, som måtte komme fra gasfyret og ud i den højde, hvor du opholder dig. Led derfor altid luftet lodret op ved et lodret aftræksrør!

TIP: Til dig med brændeovn, køb en varmemølle og spar ekstra

Er det muligt at søge tilskud til naturgasfyr?

Du tænker sikkert, at prisen for udskiftningen er høj, og derfor kunne det være interessant at under-søge, hvorvidt det er muligt at få tilskud til udskiftningen. Det er muligt, hvor langt de fleste større energiselskaber tilbyder et tilskud i omegnen af 3.000 – 5.000 kr.. Tilskuddet er en aftale, som energiselskaberne har indgået med Energistyrelsen, og beløbets størrelse afhænger af, hvor mange kWh du sparer ved energisparetiltaget. Her gælder udskiftning af vinduer også, og du kan regne med et tilskud på ca. 0,25 – 0,40 øre pr. kWh, du sparer. Husk dog at tilskuddet er et engangsbeløb, som du kun kan få ved den installatør, som leverer og monterer dit nye naturgasfyr.

Er der nogle ulemper ved udskiftningen?
Det lyder alt sammen meget positiv, hvor du kan spare mange penge om året og samtidig få tilskud til installationen af det nye naturgasfyr. Men det er også vigtigt at du husker på, at der også er en-kelte ulemper, når du vælger at investere i et nyt naturgasfyr. Disse er listet op nedenfor:
• Udskiftningen af dit gamle oliefyr med et nyt naturgasfyr koster mellem 25.000 0g 50.000 kr.
• Du kan kun få et naturgasfyr installeret, hvis der er lagt naturgasledninger i dit område.
• Du skal betale for at få dit gamle fyr fjernet eller blændet, hvilket ofte er dyrere, hvis det er gravet ned i jorden.
• Du skal betale for installation af et aftræksrør til det fri, og det skal gerne være lodret. Benyt evt. gammel skorsten, hvis sådan en haves.

Stadig i tvivl om valg af varmekilde? Besøg guide til varmekilder på Enrgi.dk

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...