Hvordan er erstatningsansvarsloven

Erstatningsansvarsloven gør sig glædende hvis der er nogen som er skyld i din skade, altså i en situation hvor du ikke selv er skyld i det og du har fået en arbejdsskade du ikke har ansvaret for. Erstatningsansvarsloven er derfor en lovgivningen som går ind og beskytter ansatte når uheldet har ramt, i en situation hvor det f.eks. Er din arbejdsgiver som er skyld i din skade og du ikke selv har noget af ansvaret, hvis ikke lovgivningen havde været der så skulle en given arbejdsgiver eller virksomhed, ikke slev stå til ansvar hvis de ikke gav deres ansatte ordentlige og fair vilkår at arbejde indenfor. Erstatningsansvarsloven gør det derfor muligt for dig at få en erstatning når der er en anden der har ansvaret for din ulykke, det kan også have en betydning i andre situationer hvor det f.eks. er en anden ansat eller en kollega som er skyld i din arbejdsskade, så du også her er beskyttet under lov og ret om at du kan få noget erstatning, hvis du har skader og men.

Hvordan er erstatningsansvarsloven for dig?

Erstatningsansvarsloven gælder uanset om du er på arbejde eller du befinder dig udefra arbejdet, eller med andre ord i din fritid. Med det sagt så skal det stadig være i en situation hvor du er tilskadekommet og det er en anden der har ansvar for at du er kommet til skade. Spørgsmålet som dog skal besvares er hvordan er erstatningsansvarsloven for dig? Og hvordan takler du den hurtigst og nemmest?

Erstatningsansvarsloven har en anden bevisbyrderegel, da det er dig som er den der har lidet en skade på bekostning af en anden som havde ansvaret, derfor skal du som udgangspunkt kunne bevise og sandsyndelige gøre de tab som du har lidt og ville komme til at lide under, både nu og i fremtiden. Det skal bevises udefra det stadfæste at dine mén og de tilhørende erhvervs tab skyldes den skabe en anden har haft ansvaret for. Hvis det nu bliver videreudarbejdede så kan du som udgangspunkt efter erstatningsansvarsloven endvidere også få mere i erstatning, da du kan få dækket det tab du har haft vedrørende, tabt arbejdsfortjeneste, svig og smerte du har haft og mm. Erstatningsnipsansvarsloven forudsætter dog at det er muligt at kræve erstatning fra to mulige skade begrundelser, som er Personskader og økonomiske skader, erstatningsansvarsloven er på den måde fastsat så den fokusere på målingen af erstatningskravet, som du kan have ret til, når der er en anden der har ansvaret for du har lidt skade på den ene eller den anden måde.

Hvordan er erstatningsansvarsloven set i forhold til personskader?

Den første kategori som det er muligt at kræve erstatnings for de omfattende under kategorier hvilket er: udgifter af behandling, varige mèn, svie og smerte, dødsfald g tab af erhvervsevne. I visse tilfælde kan du stå i en situation hvor du skulle betale for en given behandling, derfor er der en af kategorierne i lovgivningen som er udgifter til behandling.

Tab af erhvervsevne derimod er det beløb du har ret til, igennem den tabte arbejdstjeneste du har mistede mens du har været syg eller andet og er den indtægt du har mistede fra dagen, hvor du blev syg eller kom til skade- til den dag du er klar til at arbejde igen.
I visse tilfælde under tab af erhvervsevne, skal der dog skønnes hvornår du i dine fremtidige udsigter har mulighed for at arbejde igen, fordi du på tidspunktet hvor det bliver vurderet stadig ikke er kommet i arbejde igen. Varig men er selvfølgelig også en mulig erstatning da skaden i dette tilfælde har været så omfattende, at du har fået skader du skal døje med resten af dit liv.

Svie og smerte er i stedet den erstatningen du skal have for hverdag du er syg i den periode du er væk fra arbejdet. Når der til sidst er tale om et dødsfald, kan det have forskellige betydning for de efterladte, her kan der f.eks. være tale om, at personen der havde ansvaret, skal betale for begravelses udgifter eller betale et beløb til de efterladte, som har mistede en de holdt af.

Hvordan er erstatningsansvarsloven set i forhold til økonomiske skader?

Erstatningsansvarsloven og hvordan den er set i forhold til de økonomiske skader er, en videre føring af det overstående, fordi erstatningsansvarsloven hoved formål er at give dig de økonomiske fordele som du ville have haft, hvis nu din skade aldrig var sket, eller sagt med andre ord, det giver dig muligheden for at være ligeså godt økonomisk stillet efter din sygdom, som før din sygdom.

Her vil det i stedet være et fokus på tabt arbejdsfortjeneste og eventuelle skader på ejendele som du har haft, hvilket kan variere helt fra de små omkostninger til de helt store, hvilket kommer an på hvad det er for en situation, som du står over for.

No votes yet.
Please wait...