Hvad er LEI-systemet?

LEI-kodeHvis din virksomhed skal udføre finansielle transaktioner eller handle med værdipapirer såsom aktier, obligationer, futures mm., skal I bruge en LEI-kode. En LEI-kode er en kode, der har til formål at bekræfte identiteten på din virksomhed. LEI-koder er en form for internationale CVR-numre. For langt de fleste virksomheder, der vil ind i handel med værdipapirer er det lovpligtigt at have en LEI-kode. Man kan også kalde det et LEI-nummer. Så lad dig ikke forvirre, hvis du støder på den benævnelse.

Et internationalt CVR-nummer

Bogstaverne LEI står for betegnelsen Legal Entity Identifier. En LEI-kode er bygget op af en række på tyve tegn, der både består af bogstaver og cifre. En LEI-kode kan som nævnt sammenlignes med et CVR-nummer. Da CVR-numre udelukkende benyttes i Danmark, må en dansk virksomhed også udstyres med en LEI-kode, hvis de vil ud i den store verden og handle med aktier og lignende. LEI-koden benyttes nemlig i EU og i mange steder i resten af verden. LEI-koden er altså det, der svarer til et internationalt eller globalt CVR-nummer.

En LEI-kode er ikke gratis

Det er imidlertid ikke gratis at gøre brug af LEI-systemet. Koden skal nemlig fornys hvert år og gebyret, der betales per år, går til driften af systemet, regulering og administration. Prisen kan svinge alt efter udbyder, så det er en god ide at tjekke prisen hos flere.

Hvordan er koden bygget op?

Opbygningen af LEI-koden er ens uanset virksomhedstype. Koden vil altid indgå i samme system. En LEI-kode har tyve tegn, som er inddelt i tre kategorier, og som er baseret på standarten ISO 17442:

  • Tegn nummer 1 til 4 identificerer LOU, som står for Local Operating Unit og er den lokale aktør.
  • Tegn nummer 5 til 18 identificerer hvilken juridisk enhed, der er tale om.
  • Tegn nummer 19 til 20 verificerer deres identitet.

LEI-systemets formål

Lei-systemet er udviklet med det formål at skabe en øget gennemsigtighed i finansielle transaktioner og systemer. Det skal mindske og gerne helt hindre hvidvask af penge og andre typer af økonomisk svindel. Ligeledes benyttes LEI-systemet til regulering af finansielle faktorer indenfor de jurisdiktioner, hvor LEI-systemet bruges. Målet med systemet er at skabe et globalt standardsystem, der benyttes af alle lande og markeder. LEI-systemets magtstruktur er tredelt. Det er gjort for at gøre systemet mest muligt sikkert, pålideligt og troværdigt. Tredelingen er som følger:

  • Et råd som indeholder tilsynsmyndigheder, som kontrollerer hele systemet (ROC)
  • En fond der har ansvaret for koordineringen og kontrollen med LEI-koderne. Fonden er nonprofit. (GLEIF)
  • En lokal aktør, der står for udstedelsen af LEI-koder til de virksomheder mm., der ansøger (LOU).

 

No votes yet.
Please wait...