Hvad er en Boligadvokat?

Boligadvokat hjælpNår man vælger at erhverve sig en bolig, er det en af de største beslutninger i ens liv. Når man først finder den rette bolig, er det fordi man ønsker at bo der permanent i de næste 20 år, hvis ikke resten af ens liv.
Der kan være mange uklarere spørgsmål vedrørende et boligkøb, og det er derfor meget hensigtsmæssigt at tage kontakt til en boligadvokat. Ved en typisk ejendomshandel er der en ejendomsmægler til stede, som er sælgers mand, og derfor kun rent lovgivningsmæssigt, må repræsentere sælger i salget af ejendommen. Det er derfor i dette tilfælde at en eventuel køber, bør tage kontakt til en boligadvokat.

Boligadvokatens rolle?

Boligadvokatens primære opgaver, er at yde en rådgivning, mht. boligens pris, hvor advokaten vil vurdere om boligen bør koste den pris som er fastsat af ejendomsmægleren, og om der eventuelt skal handles angående prisen. Derudover rådgiver boligadvokaten omkring finansieringen af ejendommen, således at køberen får en fornuftig finansiering, med en god rente og en god kurssikring. Boligadvokaten kigger desuden på købskontakten, ejendomsdatarapporten, salgsopstillingen, udgifter så som anvendelses udgifter samt forbrugsafhængige udgifter igennem.

Derudover vil boligadvokaten se på mangler ved ejendommen, det kan eksempelvis være en ikke godkendt varmekilde. Derudover vil boligadvokaten kigge på alle andre oplysninger samt dokumenter, som kan være relevante omkring købet af ejendommen. Boligadvokaten vil kigge alle dokumenterne nøje igennem, for at sikre sig at køberen får en fornuftig handel, og at køberen ikke bliver snydt, eller skal betale for udgifter, som ikke bør blive pålagt køberen.

Andre dokumenter som kan være relevante i et boligkøb, er bl.a. servitutter eller hæftelser. Det kan være der er tvivl omkring skæld pæle, om der på blive udvidet af boligkvadratmenter på grunden, eller om der er en offentlig færdsel på grunden. Disse ting kan boligadvokaten lede efter omkring servitutter, for at undersøge om der skulle være nogle deklarationer omkring dette.

Andre dokumenter som omfatter et køb af en ejendom, er tilstandsrapport, el eftersyns rapport samt energimærkning. Boligadvokaten vil bruge rapporterne, til at undersøge om standen på boligen, passer overens med prisen på boligen. Derudover vil boligadvokaten vurdere om der er mange fejl og mangler på ejendommen, og i så fald, hvad de vil koste, at få udbedret.

En boligadvokat kan bl.a. hjælpe med:

– Oprettelse af testamente ifm. boligkøb
– Indskrivelse af korrekt advokatforbehold
– Oprettelse af skilsmisseskøde
– Skrivning og tinglysning af boligskøde

Energimærkningen, skal bruges til at undersøge hvor meget boligen anvender i varme, samt hvordan boligens energimæssige stand forholder sig. Boligadvokaten, vil undersøge om der er mulighed for energiforbedringer, for på den måde at kunne sænke eventuelle varmeudgifter. Dette kan bl.a. gøres med efterisolering ad ydre vægge samt lofter, eller nye termovinduer.
Det kan være at boligen ligger ude på landet, hvor der kan være fare for jordforurening, det er derfor ligeledes vigtigt for boligadvokaten, at undersøge disse forhold, for at sikre sig at der ikke er fare for køber at bo på ejendommen.
Boligadvokaten rådgiver desuden omkring fortrydelsesret, hvor køberen bliver orienteret omkring dette.

En anden ting som boligadvokaten rådgiver omkring, er de familieretslige forhold. Det kan være angående et testamenter, hvis køber afgår ved døden, det kan ligeledes være en ægtepagt, hvis et par som køber en bolig, senere hen bliver skilt, vil det være nemmere at løse eventuelle konflikter, idet, det er beskrevet i en ægtepagt.

Tinglysning og skøde hos boligadvokaten

En anden væsentlig opgave for boligadvokaten, er selve berigtigelse af handlen. Dette kan til tider være en omfattende proces, med meget korrespondance imellem bank, tinglysning og ejendomsmægler og det er derfor vigtigt at selve berigtigelsen bliver håndteret meget professionelt. Ved berigtigelsen, skal bolgens skøde tinglyses, hvilket betyder at skødet skal skifte ejer, således det er de nye købere, som står på skødet. Derudover skal der også udarbejdes en refusionsopgørelse som vedrøre mellemværender imellem køberen af ejendommen og sælgeren af ejendommen, det omfatter bl.a. aflæsning af el, vand og varme. Samt overtagelse eller opsigelse af tv og internet abonnement.

Når en køber tager kontakt til en boligadvokat, er det vigtigt at køberen, får oplyst hvad boligadvokaten, skal have i vederlag, for sine ydelser. Dette har boligadvokaten krav på at oplyse over for køberen, såfremt køber ikke er i tvivl omkring hvad de skal betale for servicen.
Skulle der opstå en fejl, fra boligadvokatens side, eller noget som boligadvokaten, burde have vidst, men ikke undersøgte grundigt nok, eller noget som er blevet fortiet over for køberen, vil boligadvokaten  efterfølgende blive erstatningsansvarlig. Dette betyder at advokaten skal betale erstatning eller godtgørelse som er rimelig over for køber, hvis der skulle opstå et af de overnævnte tilfælde. Alle boligadvokater har dog pligt til at være medlem af advokatsamfundet, hvor de ligeledes har pligt til at skulle tegne en ansvarsforsikring, som vil dække eventuelle fejl fra boligadvokatens side.

For at opsummere, hvad en boligadvokat gør, er at de yder en service over for køberen af en ejendom, hele vejen igennem boligsalget. Lige fra start af, hvor køberen er ude at lede efter potentiel bolig, til slut hvor købsaftalen er underskrevet samt alle overdragelser er ordnet.

Skal du købe andelsbolig? Læs med om andelsboligkøb her

 

Rating: 4.5/5. From 4 votes.
Please wait...