Hvad er en arbejdsskade?

ArbejdsskadeEn arbejdsskade kan være 2 ting, enten en arbejdsulykke eller en erhvervsbetinget sygdom. Hvis man ser på den erstatningsmæssige del, så udregnes de 2 typer på samme måde. Bevisbyrden er dog forskellige, hvorfor det kan være sværere at få anerkendt den ene frem for den anden, og dermed opnå erstatning ved arbejdsskade.

Arbejdsulykke

En arbejdsulykke kendetegnes ved at være noget som sker pludseligt, enten en hændelse eller en påvirkning. Det skal opstå inden for en periode på 5 dage. Det kan være lidt diffust, og kan nogle gange forveksles med en erhvervsbetinget sygdom. En arbejdsulykke dækker både fysiske og psykiske arbejdsskader og det er arbejdsgiveren som bærer bevisbyrden for at klarlægge hvis det ikke er sket i arbejdstiden og derfor ikke er en arbejdsskade.

Erhvervsbetinget sygdom

Hvert år opdaterer erhvervssygdomsudvalget en liste, som dækker de sygdomme er er anerkendt som erhvervsbetinget sygdomme.

Når en erhvervsbetinget sygdom skal behandles som en arbejdsskade, så er der to muligheder for hvordan man skelner mellem skaden. Den ene er at skaden står på listen fra erhvervssygdomsudvalget og den anden er, at den ikke gør.

Såfremt sygdommen fremgår på listen, kan du søge den anerkendt som din erhvervsbetingede sygdom, såfremt du både har sygdommen og de påvirkninger der er listet. Her er det arbejdsgivers forsikring som skal løfte bevisbyrden for at der ikke er tale om en sygdom fra listen.

Såfremt din sygdom enten ikke står på listen eller hvis arbejdsgivers forsikringsselskab får bevist at din sygdom ikke er på listen, så er der en ekstra erstatningsadgang som hedder ”anden sygdom”. Her er det dig som skadelidte, der skal løfte bevisbyrden for, at din sygdom er en erhvervsbetinget sygdom, selvom den ikke fremgår af listen.

Anmeldelse af en arbejdsskade

Det er ikke altid sikkert, at du selv behøves at anmelde din arbejdsskade, det kan også være din arbejdsgiver, din læge eller en helt anden som anmelder det. Flere steder har man en pligt til at anmelde en arbejdsskade, f.eks. på skadestuen. Arbejdsulykker skal anmeldes snarest og senest 9 dage efter ulykken skal anmeldelsen være forsikringsselskabet i hænde. Såfremt der har været sygefravær umiddelbart efter ulykken, har arbejdsgiveren en absolut frist på 5 uger til at anmelde skaden.

Erhvervsbetingede sygdomme har ikke de samme frister til at anmelde. Det skyldes, at en sygdom ofte er længere tid undervejs. Hvis din læge har en formodning om en erhvervsbetinget sygdom, så har han eller hun pligt til at melde det. Du kan også selv melde det, men det er mere en ret end en pligt. Der gælder den regel, at du har en frist på 1 år, fra din sygdom er blevet konstateret eller ulykken er sket.

Såfremt en arbejdsulykke medfører døden, skal arbejdsskadestyrelsen have en anmeldelse senest 48 timer efter dødsfaldet. I dette tilfælde, kan anmeldelsen udføres ved telefonisk at kontakte arbejdsskadestyrelsen.

No votes yet.
Please wait...