Gener ved piskesmæld

Piskesmæld kan være en svær skade at blive ramt af, da den nemlig også kaldes for den usynlige lidelse. Et piskesmæld kan ikke ses på et røntgenbillede eller ved scanninger, men det betyder ikke, at man ikke kan have utrolig mange gener og smerter, hvis uheldet er ude.

En piskesmældsskade, også kaldet whiplash, opstår ved, en forstuvning af bløddelene i halshvirvelsøjlen.  I nakken sidder der hvirvler, som har den største bevægelighed i rygsøjlen, og de er mindst beskyttet af ligamenter og muskelværn. Ved et piskesmæld opstår der en overvægt på nakken, som skader nogle af de nerver, led, muskelfibre og sener, som sidder i nakken. Skaden opstår ofte i biluheld, hvor passageren ikke er forberedt på, et kraftfuldt skub. Ved at den skadelidte ikke er forberedt på dette skub, spændes musklerne ikke, og hovedet slynges frem og tilbage – det er dette slyng, som kan skade bløddelene. Piskesmæld kan også forekomme ved andre typer af uheld såsom ved fald, slag eller skub. Det estimeres at omkring 6000 danskere hvert år pådrager sig en piskesmældsskade, hvoraf nogle desværre får langvarige problemer og udvikler det, der kaldes et whiplash-syndrom.

På trods af navnet; den usynlige lidelse, som piskesmældsskaden har fået, kan der forekomme mange gener, hvis man bliver ramt af denne. De typiske gener vil være: nakkestivhed, hovedpine, svimmelhed, rygsmerter, strålende smerter ud i armene, ringen for ørene, træthed, problemer med korttidshukommelse og koncentrationsbesvær. I sjældne tilfælde kan skaden medføre lammelse og invaliditet.

Der er tale om to former for piskesmæld:

Den akutte: Denne form for piskesmældsskade er typisk karakteriseret ved nakkesmerter, stivhed og hovedpine. Smerterne vil typisk aftage i løbet af nogle dage til få uger.

Den kroniske: Den kroniske piskesmældsskade har også de samme symptomer som den akutte, men der kan derudover også forekomme hukommelsesbesvær, nedsat formulerings-, koncentrations- og indlæringsevne samt træthed/tristhed.

Ud fra WAD gradueringen, som er fire grader af smerte for piskesmældsskader, kan man bedømme, hvor alvorligt lidelsen er.

  • Grad 0: Skadelidte klager ikke over smerter i nakken og har ingen fysiske tegn på overbelastning.
  • Grad 1: Skadelidte klager over smerter, stivhed eller ømhed i nakken, men der er ingen fysiske tegn på overbelastning.
  • Grad 2: Skadelidte klager over smerter i nakken, og ved tryk på muskler eller led klager den skadelidte over yderligere smerter. Den skadelidte har også nedsat bevægelighed.
  • Grad 3: Skadelidte klager over nakkesmerter og har manglende eller svage reflekter. Ydermere har skadelidte føleforstyrrelser og færre kræfter.
  • Grad 4: Skadelidte har nakkesmerter og knoglebrud eller forskydninger af led.

Hvis den skadelidte ydermere er bevidstløs, har opkast og/eller en stikkende fornemmelse og smerte i armen, bør der søges læge hurtigst muligt.

Findes der ingen behandling?

I dag findes der ingen form for behandling af piskesmæld. Nogle mener dog f.eks. at akupunktur hjælper, mens andre mener, at man blot kan lave nogle kiropraktiske øvelser hjemme. Dette vil typisk være nogle øjen- og nakkeøvelser. Et eksempel på øjenøvelser kunne være følgende: Hold nakken stille og træk vejret langsomt ind, mens skadelidte kigger til højre i ti sekunder, til venstre ti sekunder og efterfølgende op og ned i ti sekunder hver gang. På denne måde vil nakkemusklerne slappe mere af. Af nakkeøvelser kan den skadelidte se til højre og dreje hovedet roligt samme vej, men det er vigtigt at stoppe, hvis det gør ondt. Ligeså kan den skadelidte dreje hovedet til venstre, ned og op. Ydermere kan den skadelidte også bøje nakken, således at venstre øre bevæges ned mod venstre skulder og højre øre mod højre skulder. Disse øvelser er lette at lave hjemme og kan være med til at løsne op i nakken. Udover disse øvelser kan den skadelidte altid lægge is på nakken, da det, som ved enhver anden forstuvning, lindrer smerten, mindsker hævelser og hjælper på spændte muskler. Det er dog bedst kun at have isen på i 15-20 minutter ad gangen og med et par timers mellemrum. Nogle kiropraktorklinikker anvender også specielt udstyr, som aktiverer nakkemusklerne, når hævelsen har lagt sig.

Chancen for at komme sig 100 procent efter en piskesmældsskade er generel god, men man kan risikere at være en af de uheldige, som ender med gener og smerter resten af livet. Det er derfor vigtigt at blive undersøgt grundigt, hvis man har mistanke om en piskesmældsskade. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at inddrage erstatningsadvokater, da man f.eks. ved et færdselsuheld kan søge erstatning. Forsikringsselskaber er dog generelt forsigtige med at udstede erstatning til alle, der mistænker piskesmældsskaden, da den ikke kan ses med det blotte øje. Derfor anbefales det, at man søger læge straks efter ulykken er sket. Piskesmældsgenerne kan også opstå et par dage efter ulykken, og derfor skal man søge læge og herefter anmelde det til ulykkesforsikringen og modpartens ansvarsforsikring. På trods af lidelsen ikke kan ses, kan den medføre en masse gener, som i høj grad kan påvirke hverdagen.
Læs mere om erstatning for piskesmæld her

No votes yet.
Please wait...