Fysioterapeuter – Hvad kan de?

hvad er en fysioterapeutNår man går til en fysioterapeut, er det som regel, fordi der er noget galt, og man skal have hjælp til at få kroppen på rette vej igen. En fysioterapeut beskæftiger sig både med muskler og led, nervesystemet, vejrtrækningen og din kondition. Det kræver altid en fælles indsat fra dig og din fysioterapeut at finde ud af, hvad der er i vejen og, hvilket mål I skal sætte for behandlingen.

Fysioterapiens formål

Formålet med fysioterapi er altid at både behandle og forebygge de lidelser, der kan opstå i kroppen enten på grund af alder, skader eller sygdom. Fokus for fysioterapien er bevægeapparatet, det vil sige de kropsdele, der er involveret i vores bevægelse.

Den grundlæggende tilgang

Metoderne som fysioterapeuterne anvender udspringer af en viden om, at der er en sammenhæng mellem både krop, sanser og psyke samt de livsbetingelser vi har. Sammenhængen mellem disse aspekter har væsentlig betydning for, hvordan vi udvikler os gennem barndommen og frem mod et voksent menneske. I tillæg har den stor betydning for, hvordan vi bruger vores krop som voksne.

I fysioterapeutens arbejde er det det enkelte menneskes helbred og velvære, der er i fokus. Derfor arbejder fysioterapeuten og patienten tæt sammen. Der er tre fronter, der særligt lægges vægt på.
Menneskekroppen og de styrker og svagheder den rummer
De livsbetingelser og arbejdsbetingelser vi har
Bevidstheden om at disse betingelser påvirker vores krop og vores helbred

Behandling og forebyggelse

Essentielt inden for fysioterapien er en viden om, at forebyggelse er en vigtig del af behandlingen. Når et menneske er i behandling ved en fysioterapeut, vil denne både forsøge at få smerterne til at forsvinde, men også informere patienten om, hvad der har fremkaldt dem. Med til dette høre også rådgivning om, hvordan patienten kan forebygge, at smerterne kommer igen.

Hvad kan en fysioterapeut behandle?

Det er mange former for gener, der kan behandles fysioterapeutisk. Både muskelstivhed, smerter, hovedpine, akut eller vedvarende sygdom kan behandles. Handicap enten medfødt eller erhvervet kan ligeledes behandles af en fysioterapeut. Der er en række lidelser, som ofte behandles. De er oplistet herunder:
Gigt
Nedslidning i ryggen eller skuldrene
Lungesygdomme
Skader forårsaget af arbejde, sport eller trafik
Psykiske lidelser
Forsinket udvikling både fysisk og psykisk
Hjerneskader
Lammelser
Hjerte-/karsygdomme

En vigtig del af behandlingen er samarbejdet med patientens læge eller andre behandlere, der er tilknyttet behandlingsforløbet.

Hvor foregår behandlingen?

En fysioterapeut kan både udføre behandlingen i egen private klinik, på sygehuse, plejehjem, psykiatriske afdelinger, hjemme hos patienten eller på institutioner med speciale i for eksempel gigt, lammelser, sklerose mm. Det kommer helt an på, hvordan det fungerer for patienten, hvor syge de er, om de kan komme ud af huset eller for eksempel er lænket til en seng, eller af anden grund ikke kan forlade et plejehjem eller en institution. Det er heller ikke i alle tilfælde, at patienten selv kan medvirke særlig aktivt i behandlingen, men i sådanne tilfælde er fysioterapeutens opgave at forebygge en forværring hos patienten samt forsøge at stimulere så vidt muligt til aktivitet.

Selve undersøgelsen hos fysioterapeuten

Fysioterapeuten og patienten starter altid med en samtale. Her taler de om patientens egen opfattelse af skaden eller sygdommen. Her komme man også ind på, hvordan den kan være opstået og om patientens aktivitetsniveau, job og generelle livssituation spiller ind. Herefter undersøger fysioterapeuten om patientens muskler er anspændte, leddenes bevægelsesfrihed, vejrtrækningen, kondition og om nervesystemet er i orden. Der ses også på, hvordan patienten bevæger sig, sidder og står. Det er vigtigt at patienten gør sig klart, hvad han eller hun ønsker at opnå med behandlingen. Fysioterapeuten vil så ud fra undersøgelsen vurdere, om det er et realistisk mål og et behandlingsforløb, der levet op til målet og virkeligheden, kan derpå aftales.

No votes yet.
Please wait...