Fugt i kælderen

Fugt i kælderEn dejlig kælder tør og lun kælder kan udgøre nogen af de mest brugte kvadratmeter i en bolig og derfor er fugt i kælderen ofte et meget tort problem, der giver grå hår i hovedet.

Men der er gode muligheder for at komme fugten til livs, hvis du følger forholdsvist simple regler.

Fugt i vores kældre opstår primært i ældre huse fra 1950`erne eller før, hvor der ikke blev gjort det store ud af tætning under bygningen.
Her anvendte man ganske enkelt ikke kælderen til beboelse som vi ofte gør i dag og derfor blev der ikke gjort det store ud af korrekt materialebrug.

Isolering blev der også sjældent gjort noget ud af.

Derfor står de rå vægge direkte ud mod jorden og med de stigende vandmængder i Danmark, er det naturligt, at der opstår problemer, men naturligvis også pga bygningernes alder.

I dag monteres membran og isolering og pudset er særligt egnet til opgaven.

Hvor kommer fugten fra?

Det er nødvendigt at undersøge nøjagtigt hvad årsagerne, kommer fugten nedefra eller ind fra siderne – ja eller begge dele?
Fugten kan også komme indefra, hvis du dagligt tørre tøj uden at lufte ud.

Find årsagen

Her vil det ofte være nødvendigt at leje en fugtmåler og tjekke hvor der er mest fugt. Er det ved soklen eller højere oppe på væggene?

Det kan være nødvendigt at hakke gammelt puds og maling af væggene, så du kommer ind til de rå mursten og lettere kan se hvor fugten får vej ind og hvorfor.

Det kan vær sprækker pga. sætningsskader m.m.

Men det kan også være forkert brug af puds og maling, der har indkapslet fugten over flere år og gjort væggene unødvendigt fugtige.

Der skal altid bruges diffusionsåbne materialer til både puds og maling, så fugten kan komme ud af væggene og ud i luften.

Fugt i soklen

Kommer fugten nedefra vil du primært opleve skjolder og løst puds ved soklen. Her er det grundvandet der kommer op via din sokkel og vandrer op i væggene gennem dine fuger.

Typisk vil du se fugten vandrer helt op til en meter op og ødelægger både gulv og vægge, så kælderen er ubrugelig.

Løsning

Alt efter hvor slemt det står til, er der 2 løsninger.

Den ene løsning er at fjerne alt gammelt puds og maling, så du er inde ved kernen af problemet.

Her kan du lave et sokkelstop ved at bore huller for hver 5 – 10 cm lige over soklen og direkte ind i dine fuger.

I hullerne sprøjtes sokkelstop fra Skalflex, så fugten ikke kan vandrer op i væggene.

Når vandet ikke kan vandrer har du i princippet stoppet en stor del af problemet, men det er ikke som sådan løst for altid.

Derfor er sokkelstop en slags nødløsning, der dog i mange tilfælde kan være nok, hvis problemerne ikke er ret udtalte.

Gulvet kan belægges med fliser, hvor en epoxy maling kan anvendes før fliser lægges.

I særligt svære tilfælde, er eneste løsning at etablerer omfangsdræn, hvor der graves til soklen og nedlægges opsamlingsrør og grus oven på.

Der er rigtigt gode resultater med omfangsdræn, der dog er en meget dyr og omfattende løsning.

Fugt i vægge

Kommer fugten ind gennem en væg, vil den bedste løsning være at grave udvendigt ned til problemet og pudse op med skalcem vandstop puds-også fra skalflex.

Eventuelt monterer membran.

Problemet er meget svært at løse indefra.

Ved fugt i vægge vil skjolder og løst puds typisk opstå midt på dine vægge og ikke ved sokkel.

Det skal du huske

I en kælder bør du aldrig male eller pudse op med materialer, der ikke er åndbare. Fugten skal kunne komme ud af dine vægge og ud lokalet.

Sørg for højt luftskifte ved f.eks. montering af en ventilationsløsning, ventilationsriste ved vinduer og jævnlig udluftning samt naturligvis god opvarmning.

Tør aldrig tøj i din kælder

Får du nye vinduer monteret, så vær opmærksom på, at de kan forværre problemerne pga øget tæthed.

Brug gerne silikat maling inde i kælderen (Skalflex). Det er dyrt men rækker langt og dækker formidabelt. 1 – 2 lag er nok.

Mal ikke direkte på de fugtige områder med silikatmalingen, der skal pudses op først, ellers får du gule skjolder med det samme igen.

Produkterne fra Skalflex kan bl.a. købes online hos 10-4.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...