Fokus på aktivt kul i industrien

Hvis man ikke lige ved det, så kan aktivt kul lyde meget avanceret, som noget få benytter sig af og ved noget om. Men faktisk er begge udsagn helt modsat. Aktivt kul benyttes i rigtig meget industri, og er overordnet et meget simpelt produkt. Vi vil her i indlægget give en beskrivelse af aktivt kul og et udpluk af dens mange fordele og anvendelsesmuligheder.

aktivt kulAktivt kul er kul, der er blevet ”aktiveret” igennem en behandlingsproces. Basisproduktet kul kan stamme fra træ, kokosnødder, tørv mm. Når kullet skal omdannes til aktivt kul skal det igennem en af to slags metoder hvor det bliver aktiveret. Den ene mulighed er ved højtemperatur dampaktivering, hvor kullet behandles med gennemstrømning af kuldioxid og vanddampe ved meget høje temperaturer. Den anden mulighed er en kemisk aktivering, hvor materialet forud for processen er imprægneret med kemikalie, og derefter forkullet ved høj temperatur.

Fælles for begge aktiveringsmetoder er at kullet danner millioner af mikroskopiske porer på sin overflade, og disse porer gør kullet ”aktivt”.

Porernes funktion

De mange millioner porer bruges til at binde et stort antal forskellige organiske og inorganiske stoffer og gasser, alt sammen afhængig af porer størrelser, typer og kvalitet. Denne proces hedder adsorbering fordi stofferne tilføjes til det aktive kul. Spildproduktet efter adsorbering kan derefter opsamles, bortskaffes eller i nogen tilfælde genaktiveres.

Typer og kvalitet

Aktivt kul findes i forskellige typer, og yderligere i mange forskellige kvaliteter fra forskellige producenter. De mest kendte typer er pulveriseret aktivt kul (PAC) og granuleret aktivt kul (GAC). Den pulveriseret type er ofte anvendt i forbindelse med vandrensning, hvor der renses for pesticider, farve, medicinrester og meget andet forurening. Hvorimod granulat af aktivt kul som regel bruges i forbindelse med rensning af luft og gas. Men det ene udelukker ikke det andet, og det hele afhænger af de stoffer som der skal renses for, anlægget, flow mm.

Firmaer såsom Carbon service specialisere sig netop i skalering, rådgivning, og håndtering af aktivt kul til industrien. De kan hjælpe med at vurdere et projekt, og give vejledning omkring kvaliteter og typer af aktivt kul bestemt til formålet.

Industrier der benytter aktivt kul

  • Biogas – for at fjerne forureninger i gassen kan biogasanlæg benytte sig af filtrering med aktivt kul. Forurenede stoffer såsom terpener og siloxaner kan med fordel adsorberes i aktivt kul filtre, for dermed at f.eks. skåne driften af gasmotoren.
  • Vandrensning og spildevand – Aktivt kul indgår ofte i filtrering af grundvand, spildevand og vandrensning i mange forskellige anlæg. Alt fra rensning for medicinrester i spildevand fra hospitaler, til rense for pesticider i grundvand. Det er en meget fordelagtigt og effektiv metode, og flere private er også begyndt at kigge mod filterløsninger til deres eget brugsvand.
  • Luft og ventilation – Industrier der arbejder med indeklima og luftrensning kan også benytte sig af filtersystemer med aktivt kul.

Du kan læse meget mere om aktivt kul og se optagelser af rensningsforsøg på https://www.carbonservice.dk

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...